Generalforsamling

Generalforsamling 2011
Onsdag 25. maj 2011
Danske studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Kbh. Ø


Der bliver altid serveret god mad og lækre lagkager til Generalforsamlingerne. Og det er ganske gratis!

18:30 • Fælles spisning (husk tilmelding).
Tilmelding til spisning senest onsdag den 18. maj til annemette@lund-andersen.dk

20:00 • Uddeling af Pokaler og krus 0–20 år.

20:15 • Generalforsamling ifølge vedtægterne.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra formand og udvalg
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab pr. 30. april
4. Behandling af indsendte forslag
5. Valg af bestyrelse (4 best. medlemmer på valg i ulige år):

  På valg i 'Lige år' På valg i 'Ulige år' På valg i 2011 Nuværende bestyrelse

Formand   Ulige Genopstiller Hans Arleth
Næstformand Lige     Mikkel Melamies
Kasserer Lige     Leif Sjøgren
Medlem 1   Ulige Genopstiller Mette Lund-Andersen
Medlem 2 Lige     Jakob Ghisler
Medlem 3   Ulige Genopstiller Anders Melamies
Medlem 4 Lige   Fratræder.
Bestyrelsen opstiller Anders Olesen
Henrik Andersen
Medlem 5   Ulige Genopstiller Søren Essendrop
Medlem 6 Lige     Ulrich Ghisler

6. Valg af Revisor. Kjeld Molkte-Leth genopstiller.
7. Eventuelt

Forslag som skal behandles under punkt 4 skal senest 19. maj være hos Hans Arleth, Biskop Monradsvej 35, 2830 Virum. E-mail: hans.arleth@gmail.com

Uddeling af pokaler og krus 21–99 år … Lagkage!

Pokaler som blev uddelt sidste år skal inden generalforsamlingen returneres til Hans, Henrik, Mikkel eller Søren.


KS fremlægger visioner for den kommende sæson samt 'året der gik' for klubben og medlemmerne.

Information Kategori: Diverse, Alpint, Snowboard, Langrend, Rulleski, Telemark, Off-Piste, Klub Nyheder, Børn og Ungdom
Dage: Ons
Start dato: 2011-05-25
Slut dato: 2011-05-25
Start: 18:30
Slut: 21:30