KS Generalforsamling 2017

Onsdag 31. maj 2017
Danske studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Kbh. Ø

 

ks_ck4

generalforsamling_ks2015
Generalforsamling 2015

• 18:30    Fælles spisning
Tilmelding til spisning senest søndag den 15. maj 2017
Klik her for tilmeldingen på KS-klubmodul…

• 19:30    Uddeling af pokaler og krus – op til 14 år

• 19:45    Generalforsamling iflg. vedtægterne

         

Tilmelding til selve generalforsamlingen er ikke nødvendig.

Læs beretninger og regnskab
Dokumenter lægges på webben 7 dage før generalforsamlingen

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra formand og udvalg

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab pr. 30. april

4. Behandling af indsendte forslag

5. Valg af bestyrelse   >>   på valg i ulige år:

 Nuværende bestyrelse
Formand   >> Mikkel Melamies Genopstiller
Næstformand Jesper Erlandsen  
Kasserer  Leif Sjøgren  
Medlem 1   >> Mette Lund-Andersen Genopstiller
Medlem 2   >> Anders Melamies Genopstiller
Medlem 3   >> Søren Essendrop Genopstiller
Medlem 5   >> Henrik Kofoed Jacobsen Genopstiller
Medlem 5    Lasse Mølgaard-Nielsen  
Medlem 6  Mads Buhl  

6. Valg af Revisor    >>    Kjeld Moltke-Leth    Genopstiller

7. Eventuelt

• Uddeling af pokaler og krus – over 14 år >> … Lagkage!
Pokaler som blev uddelt sidste år skal inden generalforsamlingen returneres til 
Mette Lund-Andersen. 
Kontaktes forinden på e-mail: annemette@lund-andersen.dk

Bemærkninger til GF dagsorden 
Ad 4) Forslag som skal behandles under punkt 4 skal senest 15. april 2017
være hos 
Mikkel Melamies, e-mail: mmelamies@gmail.com