KS Generalforsamling

Generalforsamling 2016
Onsdag 25. maj 2016
Danske studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Kbh. Ø
 

ks_ck4

generalforsamling_ks2015
Generalforsamling 2015

• 18:30    Fælles spisning
>> Tilmelding til spisning senest sønndag den 15. maj 2015 på >> Klik her for tilmeldingen på KS-klubmodul…

• 20:00    Uddeling af pokaler og krus – op til 14 år

• 20:15    Generalforsamling iflg. vedtægterne

                          

Tilmelding til selve generalforsamlingen er ikke nødvendig.

Læs beretninger og regnskab på www.ks-ski.com 

>> Om KS >> Generalforsamling >> 2015>

Dokumenter lægges på webben 7 dage før generalforsamlingen
1. Valg af dirigent

2. Beretning fra formand og udvalg

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab pr. 30. april

4. Behandling af indsendte forslag

5. Valg af bestyrelse   >>   på valg i ulige år:

 Nuværende bestyrelse
Formand    Mikkel Melamies  
Næstformand >> Jesper Erlandsen Genopstiller
Kasserer        >> Leif Sjøgren Genopstiller
Medlem 1 Mette Lund-Andersen  
Medlem 2 Anders Melamies  
Medlem 3       >> Søren Essendrop  
Medlem 5 Henrik Kofoed Jacobsen  
Medlem 5       >> Lasse Mølgaard-Nielsen Genopstiller
Medlem 6       >> Hjørdis Toft Genopstiller ikke
Medlem 6 Best. indstiller Mads Buhl På valg

6. Valg af Revisor    >>    Kjeld Moltke-Leth    Genopstiller

7. Eventuelt
Ad 4) Forslag som skal behandles under punkt 4 skal senest 13. maj 2015 være hos 
Mikkel Melamies, e-mail: mmelamies@gmail.com

Ad 5) Efter mange år i bestyrelsen ønsker Jakob Ghisler ikke at genopstille. 
Bestyrelsen indstiller bestyrelsen indstiller Hjørdis Toft i stedet for Jakob Ghisler, der efter mange år i bestyrelsen ikke ønsker at genopstille.
Magnus Wonsyld stoppede i bestyrelsen i det forgangne år. 
Bestyrelsen foreslår i stedet Lasse Mølgaard, der har varetaget Magnus' opgaver siden da.

• Uddeling af pokaler og krus – over 14 år >> … Lagkage!
Pokaler som blev uddelt sidste år skal inden generalforsamlingen returneres til 
Mette Lund-Andersen. 
Kontaktes forinden på e-mail: annemette@lund-andersen.dk

Bemærkninger til GF dagsorden (side 3)
Ad 4) Forslag som skal behandles under punkt 4 skal senest 13. maj 2016 være hos Mikkel Melamies, e-mail: mmelamies@gmail.com
Ad 5) Bestyrelsen indstiller, at Mads Buhl vælges som ‘Medlem 5’, som primært har til opgave  at forankre de alpine trænings- og konkurrence-aktiviteter. Mads Buhl har i det forgangne år varetaget denne funktion og har deltaget som gæst på bestyrelsesmøderne.
Hjørdis Toft vil i stedet arbejde i et udvalg under bestyrelsen for at fremme børne- og ungdoms aktiviteter indenfor freestyle ski og snowboarding.

 

Se fotoer fra KS-generalforsamling 2014:

Information Kategori:
Dage:
Start dato:
Slut dato:
Start:
Slut: