Vil du skrive i KS-bladet?

Hjælp os at strømline arbejdsgangen i KS-bladet.

Som det er nu, bruger vi ALT for meget tid – efter deadline – på at skrive mails om alt det der mangler. Gode fotos, klare formuleringer, præcise oplysninger og meget andet.

Tur-invitationer
Fat dig i korthed. Max én side! – i bladet får du kun plads til en appetitvækker.
Send også hele invitationen til webmaster – charlotski@gmail.com
På KS' website har vi ikke pladsproblemer…

Husk velvalgt foto. Hvis du skriver 1600 tegn, (incl. mellemrum), har du fyldt hele siden med små bogstaver!

Skriv hellere 900 tegn og send os et godt billede.

Tur-beretninger og artikler
Undgå ævl og gentagelser.

Ingen billeder indsat i Word eller Power Point dokumenter. Sæt hellere mærker i manus, hvor billederne hører til – altid med billedtekster og henvisning til fil-navn, så vi forstår sammenhængen.

Billederne i KS-bladet
Billeder sendes separat. Absolut ubehandlede – helst direkte fra kamera!
Vi kan ikke bruge små web-fotos til tryk, og mobilen skal op på 5–8 Mpix, før den kan bruges til små billeder i bladet. Men hellere små billeder end ingen billeder.

Tjek pix størrelsen!
Der skal mindst være 100 pix / cm i bladet, så et 300×400 pix web-foto er allerhøjst til et 3×4 cm ‘frimærke’.

Et helsides billede i KS-bladet skal være 1800×2500 pix (300 dpi til tryk). Gerne større, så vi kan tage udsnit eller bruge ‘store landskaber med høj himmel’ over et fuldt opslag på 2500 x 3600 pix.

Alle gode lomme-kameraer lagrer billeder i dét format. Lad være med at ødelægge billederne ved at skrue ned for kvaliteten, bare for at spare plads på lager-chippen.

Hvis du har mange store billedfil’er, så send dem med Dropbox, Yousendit eller anden ftp service. Hvis du bruger Picasa eller andet galleri, så læg dem op i ordentlig opløsning!

Drop de web-gallerier, der knuser dine ¬fotos ned til skærm-opløsning.

Copyright
Hvis du sender web-fotos eller et link til andres gallerier,  skal du tjekke ophavsret!
Husk CC: mail af tilladelsen til Ulla, så
vi ved, hvem der har givet lov. Vi vil ikke betale ‘dummebøder’ for ulovlig brug.

‘Færdigt’ lay-out  ??
Absolut ikke! Det gør kun processen bøvlet for os. Tekst og billeder behandles i hver sin arbejdsgang, og det skaber kun ekstra arbejde og ringere kvalitet, hvis I prøver at lave skiblad i Word.

Hvis du har særlige ønsker til opsætning, fremhævelse eller illustration, så skriv det i din mail. Vi er gode til at forstå dén slags ;-)

Send manus i simpel *.txt eller Word.

Pdf-filer er kun til annoncer, plakater og andet i statisk lay-out. Det er vildt besværligt at redigere i.

/Niels og Ulla
ullaski@yahoo.com